ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Parzymiechy, 07.09.2012r.

Zarządzenie Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Terapii Uzależnień Sp z o.o. w Parzymiechach sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej opieki lekarskiej

Pełna treść ogłoszenia
Załacznik nr 1
Załacznik nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright by © NZOZ OTU 2011