http://www.otua.pl

KONTAKT

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień Sp. z o.o.
w Parzymiechach
ul. Częstochowska 1
42-164 Parzymiechy
woj. śląskie
NIP 574-20-38-822
REGON 241538862

Wpłaty za swiadczenia dla klientów prywatnych:

PKO Bank Polski 14 1020 1664 0000 3102 0384 5914

Konto Ośrodka 96 1140 2017 0000 4602 1140 1561NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień Sp. z o.o.
w Parzymiechach

Odziały:
Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych,
Terapii Uzależnień.
tel. 34 318 91 54, fax 34 371 51 12
Sekretariat: sekretariat@otua.pl
Statystyka: statystyka@otua.pl tel. wew. 36
Ruch chorych: otu.kolejki@gmail.com tel. wew. 32
Księgowość: otua@post.pl tel. wew. 23
Kadry: otuakadry@post.pl tel. wew. 25
Administracja: adm-gosp@otua.pl tel. wew. 25
 


NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień Sp. z o.o.
w Parzymiechach

Placówka zamiejscowa:
ul. 1 maja 25
42-200 Częstochowa
tel. 34 368 15 20, fax 34 361 49 40

Oddziały:
Poradnia terapii uzaleznienia od alkoholu i współuzależnienia
Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
Dzienny oddział terapii uzależnień

 

 

 

 

 

 

 


Copyright by © NZOZ OTU 2011