http://www.otua.pl

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Miejsce realizacji Ośrodek Terapii Uzależnień w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. 1 maja 25
Kierownik lek. med. Marek Grzyb
Telefon do rejestracji 34 368 15 20
Adres e-mail otua.poradnia@gmail.com
Profil medyczny Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
Dostępność Poniedziałek - Piątek godz. 08.00 - 16 .00
Wtorek godz. 08.00 - 19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright by © NZOZ OTU 2011