A- A A+

 

Przyjęcie do Ośrodka

O Przyjęcie do Ośrodka poprzedzone jest wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniem terminu (pod nr. telefonu 34 318 91 54 wew.232). Przyjęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, z wyjątkiem dni świątecznych. Na Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu  przyjmowane są osoby po odtruciu (detoksykacji), bądź po co najmniej dwu tygodniowej abstynencji (potwierdzonej testem alkomatem). Pacjenci zobowiązani do leczenia decyzją sądu przyjmowani są w terminie uzgodnionym przez sąd.

Leczenie w naszym Ośrodku jest finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Istnieje również możliwość leczenia odpłatnego, udzielanego ponad miesięczny plan ustalony w kontrakcie z NFZ. Świadczenia te są udzielane bez oczekiwania i na życzenie Pacjenta realizowane w warunkach ponadpodstawowych, obejmujących warunki pobytu i żywieniowe w formie intensywnej, ściśle zindywidualizowanej z prawem wyboru indywidualnego terapeuty.

W momencie przyjęcia do Ośrodka, Pacjent winien posiadać:

> aktualne skierowanie wystawionego przez lekarza poradni leczenia uzależnień lub lekarza pierwszego kontaktu o treści „skierowanie do NZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień w Parzymiechach”,

Skierowanie do Pobrania

Kody resortowe do e-skierowań:
> 4742 - ODDZIAŁ/OŚRODEK LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
> 4740 - ODDZIAŁ/OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

 

> dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

> dokument ubezpieczenia (nie dotyczy Pacjentów nieubezpieczonych)

> pacjenci z państw Unii Europejskiej oprócz w/w dokumentów powinni przedstawić Formularz E- 121.

NIP osobisty w celu wystawienia zwolnienia lekarskiego, tzw. L4

Pacjenci przy przyjęciu wyrażają pisemna zgodę na leczenie (nie dotyczy pacjentów zobowiązanych do leczenia odwykowego przez sąd).

Do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia nie jest wymagane skierowanie.