http://www.otua.pl

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

Ośrodek Terapii Uzależnień w Parzymiechach mieści się na terenie dawnego majątku Hrabiego Potockiego. Malowniczy park z pomnikami przyrody i urokliwymi stawami, sprzyja rozwojowi duchowemu i psychoterapii leczonych u nas pacjentów.

Park w stylu angielskim - położony w środkowej części wsi, założony w końcu XVIII wieku, w XIX/XX wieku poszerzony do powierzchni 11,6 ha. W parku rośnie 19 gatunków drzew, w tym dwa egzotyczne - tulipanowiec i magnolia. Dwa parkowe stawy noszą nazwy "Mieszko" (większy) i "Księżycowy" (starszy).

Więcej informacji na temat parku (historia, przyroda, zabytki) można znaleźć na stronie:

http://www.parki.org.pl/parki-dworskie-i-przypalacowe/zespol-parkowo-palacowy-w-parzymiechach 

 

 


Copyright by © NZOZ OTU 2011