http://www.otua.pl

ANONIMOWI ALKOHOLICY

Samopomoc alkoholików i ich bliskich
Bohdan T. Woronowicz
CZĘŚĆ PIERWSZA


Z tzw. systemami oparcia spotykamy się niemal na każdym kroku, jednak nie zawsze uświadamiamy sobie, że to o nie właśnie chodzi. Naturalnymi i najbardziej rozpowszechnionymi systemami oparcia są dla człowieka - małżeństwo i rodzina. Innymi przykładami tych systemów mogą być grupy religijne, grupy służące osobom cierpiącym (np. osobom niepełnosprawnym), grupy służb ochotniczych (np. zajmujące się udzielaniem pomocy osobom starym bądź samotnym) czy też grupy samopomocy (wzajemnej pomocy). Zatrzymajmy się jednak tylko na tych ostatnich.

Kiedy przyjrzymy się bliżej, okazuje się, że grupy samopomocy dają ogromną korzyść swoim członkom, bowiem umożliwiają im:
emocjonalne oraz społeczne oparcie i zrozumienie;
akceptację problemu;
opanowanie urazu będącego skutkiem zaistniałego problemu;
poszerzenie wiedzy o wspólnym problemie i uzyskanie pomocy w jego lepszym zrozumieniu;
rozbudzenie terapeutycznych możliwości członków poprzez poznanie praktycznych sposobów radzenia sobie z problemem;
zapanowanie nad losem, co jest wynikiem wzajemnego wspierania się i zaspokajania zbliżonych potrzeb;
osiągnięcie, poprzez kontakt i wspólne działania z osobami mającymi ten sam problem, psychospołecznego substytutu tego, co się straciło;
stworzenie nowego układu stosunków i nowego sposobu życia.

W grupie samopomocy obowiązuje zasada równości i dlatego wszyscy jej członkowie mają taki sam status. Uczestnictwo w grupie jest całkowicie dobrowolne, każdy z uczestników decyduje o sobie, natomiast grupa odpowiedzialna jest wyłącznie za własne decyzje. Każdy, kto przystępuje do grupy, robi to ze względu na swoje własne problemy a jednocześnie czuje się w niej bezpiecznie, bowiem omawiane sprawy i poruszane problemy nie mają prawa "wyjść" poza grupę. Najbardziej znanymi grupami samopomocowymi osób związanych z problemem alkoholowym są Wspólnota Anonimowych Alkoholików, Grupy Rodzinne Al-Anon i Alateen oraz Kluby Abstynenta.

Rys historyczny


Anonimowi Alkoholicy w Polsce

Program Dwunastu Kroków

 


Copyright by © NZOZ OTU 2011